top of page
Search

כל מה שאני מלמדת אני מתרגלת

Updated: Sep 16, 2021

כל מה שאני מלמדת אני מתרגלת

כל מה שאני מתרגלת אני מלמדת, מתוך צורך קיומי שלי להיזכר שוב ושוב באותו חיבור פנימה באותה תחושת הגנה ומעטפת חמה שהיי הכל בסדר, אפשר להרפות, אפשר להירגע.

כל תנועה שהגוף שלי עושה על המזרן פורטת על מיתר אחר בלב שלי,

היא ביטוי לעולם רגשי מנטלי ואנרגתי עמוק בתוכי שכל פעם מתגלה אליי מחדש.

לתרגל פשטות, נוכחות, אושר שלא תלוי בדבר, לא באים לי בקלות בכלל, גם אם מבחוץ זה כך נראה.

אני מתרגלת לא כדי להיות טובה יותר ב..

אני מתרגלת להייטיב עם עצמי

ואני מלמדת להייטיב עם אחרים.


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page